O Play Attentionu

ŠTO?

Većina vas je čula za neurofeedback i biofeedback. No što je Edufeedback®?
Edufeedback® je tehnologija nastala kombiniranjem skeniranja moždanih impulsa, kognitivnih vježbi i tehnika oblikovanja ponašanja. Ovaj sveobuhvatni sustav za uvježbavanje održavanja pažnje naziva se Play Attention.

ZAŠTO?

Play Attention pomaže pojedincu – djetetu ili odrasloj osobi – da uvidi svoj potencijal u kontroli pažnje i ponašanja te da ga u velikoj mjeri i poboljša.
Kao vodeća tehnologija u edukativnim, kognitivnim i bihevioralnim intervencijama kod osoba s ADHD-om, Play Attention :
–          Razvija održavanje pažnje
–          Pospješuje ignoriranje ometajućih sadržaja (distraktora)
–          Razvija vještine pamćenja
–          Pospješuje završavanje zadataka
–          Razvija vještine organiziranja
Kao posljedica dolazi i do povećanog uspjeha u školi i na radnom mjestu, povećanog samopoštovanja te većeg zadovoljstva životom.

KAKO?

Play Attention se sastoji od BodyWave sučelja (narukvice) koja se postavlja na nogu ili ruku te od programa koji sadrži zanimljive video-igrice. BodyWave narukvica šalje podatke o moždanoj aktivnosti u igricu – na taj način vi u potpunosti svojom pažnjom i koncentracijom na zadatak kontrolirate tijek igrice! Nakon završene igrice program vam daje povratnu informaciju o razini vaše pažnje. Na ovaj način uviđate kako se osjećate kada ste potpuno usmjereni na zadatak te razvijate vještine koje pomažu u koncentraciji i uspješnom učenju.
Uvježbavanjem održavanja pažnje u zadacima koji nisu stimulativni ili koji sadrže razne ometajuće podražaje vi također uvježbavate kako smanjiti vrijeme pisanja zadaće, više se usmjeriti na školske satove, lakše pratiti upute te ignorirati podražaje iz okoline.
Svi mogu imati koristi, neovisno o dobi, spolu, zanimanju ili školovanju!

KADA?

Prve rezultate u većini slučajeva možete primijetiti nakon 20 tretmana (bolje vještine slušanja, lakše započinjanje zadataka, samostalno započinjanje domaće zadaće, bolja organiziranost). Kako bi se ostvario dugotrajni napredak, potrebno je izvršiti  40 vježbi (80 ukoliko postoje i bihevioralni problemi). Jednom usavršene vještine uz pomoć Play Attention-a ostaju dugoročno jer ih koristite u svakodnevnom životu.

Na ovim stranicama možete vidjeti koliko je i na koji način Play Attention pomogao drugima:
Play Attention – Our Stories

Play Attention istraživanja na engleskom jeziku: Play Attention – Clinical Studies

Play Attention istraživanja na hrvatskom jeziku: PlayAttention_sažetak_MMO